Vasyl Vyshyvanyj, 2001, oil on canvas, 65.3×50.5cm